AGRESYWANA INGERENCJA

Agresywnie ingerując we wszystkie sfery se- miozy, kształtuje je na obraz i podobieństwo swoje. Jest werbalna i ukierunkowana komunikację z innym indywiduum. Systemy ) niewerbalne lub też ukierunkowane na komuni­kację z samym sobą również pozostają pod presją — w mniejszym lub większym stopniu panującego systemu komunikacji. Dlatego nawet wówczas, kiedy modelujemy „opowiada­nie za pomocą obrazów”, przenosimy na nie schemat opowiadania werbalnego) Tym bar­dziej więc jesteśmy skłonni zapominać, że zwykłe opowiadanie za pomocą języka i słów to tylko jeden z dwóch możliwych typów opowiadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *