AKCJA W OPOWIADANIU

Opowiadanie z kolei, w odróżnieniu od systemu, zawsze zawiera akcję. Ponadto, o ile w systemie aktywizują się relacje paradygmatyczne, to w opowiadaniu na plan pierwszy wysuwa się syntagmatyka. Podstawę wszelkiego opowiadania stanowią związki poszczególnych elementów oraz wzno­szony na nich szereg strukturalny będący teks­tem. I właśnie aspekt syntagmatyczny wyraża najlepiej głębokie różnice między opowiada­niem artystycznym a nieartystycznym.Nieartystyczny tekst narracyjny może być ujęty jako hierarchia struktur syntagmatycznych. Prawidłowości następstwa fonemów, ele­mentów morfo-gramatycznych, zdań i jednos­tek ponadzdaniowych mogą być rozpatrywane oddzielnie jako odrębne problemy: każdy z tych poziomów ma bowiem całkiem samodziel­ną, immanentną organizację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *