AKTUALIZACJA WARTOŚCI

Aktualizacja war­tości* jest złożonym procesem historycznym, w którym za­angażowane są czynniki, mające istotne znaczenie również dla zagadnienia estetyki codzienności. .Koncepcja moja przyjmuje również stopniowalność i pluralizm wartości. Wymienione trzy .wzglądy zapewniają aktualność zagadnienia estetyki co­dzienności. Powstają bowiem problemy wyboru między war­tościami ze względu na różne stopnie ich nasilenia oraz ro­dzaj. Powstają problemy estetycznej wartości kompleksów złor żonych, ze względu na wartości elementów składowych, np. wartości kompleksów będących mieszkaniami, osiedlami, mias­tami, terenami zielonymi, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *