ARTYŚCI I SZTUKA

Są to przede wszystkim artyści i sztuka, nauki o sztuce, krytyka oraz instytucje or­ganizujące kontakt sztuki ze społeczeństwem.Wartość estetyczna, jaka przysługuje każdemu przedmio­towi zgodnie z założeniem panestetycznym, jest jego war­tością potencjalną. W trakcie procesu aktualizacji, układ cech stanowiący wartość potencjalną zostaje ujęty i przeżyty jako wartość: poznający podmiot dostrzega jego strukturę, sens i osobliwe jakości, a także przeżywa pewną reakcję emocjo­nalną, której charakter zależy od rodzaju wartości.Rozpoznanie wartości. Za pomocą jakiej władzy poznawczej wartość estetyczną przedmiotów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *