BOHATER PRZEBIERANIEC

Krając owo obrzydliwe danie przy użyciu noża i widelca, wysysając gwoździe ni­czym kosteczki, zjadając sznurówki jak spag­hetti, Charlie — poszukiwacz złota demonstru­je najwytworniejsze maniery. Jednakże gdy staje się milionerem oglądamy człowieka w luk­susowym futrze lub smokingu, który zachowu­je się jak łazęga, drapie się, napycha sobie usta, mlaska. Sens takiej gry polega na tym, że bohater w obydwu wypadkach jawi się nam jako przebieraniec. Raz — jest to człowiek światowy przebrany za włóczęgę, drugim ra­zem — włóczęga przebrany za człowieka z wyż­szych sfer. Każda z hipostaz przebranego Charliego dyktuje własne normy zachowania i właściwy sobie typ oczekiwań ze strony wi­dzów. Relacja „bohater — kostium” stwarza sy­tuacje komiczne, lecz może być również źród­łem innych znaczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *