CHARAKTERYSTYCZNY TYP

Pierwszy typ jest charakterystyczny dla fil­mu zdecydowanie montażowego. Na czoło wy­suwa się tu problem struktury świata, a film w swej budowie stanowi systemy skokowych przejść od jednego węzła kompozycyjnego da następnego. Drugi typ jest zorientowany na ciągłą, nie­przerwaną narrację, imitującą naturalny tok zycna. W pierwszym wypadku reżyser propo­nuje „gramatykę życia”, pozwalając samodziel­nie odnajdywać odpowiednie teksty życiowe ilustrujące zademonstrowany model. W drugim wypadku proponuje teksty, nakazując samo­dzielnie wydobywać z nich „strukturę grama­tyczną”. Jednakże, jeżeli wyłączymy taśmy czysto eksperymentalne, można mówić jedynie o dominacji którejś z tych tendencji, al- bowiem są to strony antagonistyczne, ale po­trzebujące siebie nawzajem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *