DEMOKRATYCZNE ZAŁOŻENIA

Opierając się na demokratycznych zało­żeniach, sztuka ta staje się zbyt intelektualna w warstwie językowej. Widz nieprzygotowany do jej odbioru nudzi się w kinie. Walka z tą sprzecznością prowadzi do przywrócenia upra­wnień świadomie prymitywnego, tradycyjnego, lecz bliskiego odbiorcy języka artystycznego. Komedia masek i opera należą we Włoszech do sztuk, których tradycyjny system konwencji jest zrozumiały i bliski najbardziej masowej widowni. Toteż kino po osiągnięciu granic na­turalności zwróciło się właśnie w stronę owych umownych, prymitywnych języków artystycz­nych, które znane są widzowi od dzieciństwa.Filmy Piętro Germiego — Uwiedziona i po­rzucona (1964), a w szczególności Rozwód po włosku (1962) — szokują widza bezwzględnoś­cią, cynizmem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *