DLA REALIZATORÓW

Dla realizatorów filmu jest to podział na oddzielne zdjęcia filmowe, które w czasie projekcji zlewają się, jak pod­czas recytacji wiersza stopy metryczne ziewa­ją się w słowa (stopy metryczne, czyli jed­nostki wiersza, również nie istnieją dla prze­ciętnego słuchacza w postaci uświadomionych przez niego jednostek). Dla widza natomiast jest to przeplatanie się fragmentów obrazu, które mimo poszczególnych zmian wewnątrz kadru, odbiera on jako całostki.Za granicę kadru często uznaje się miejsce reżyserskiego sklejenia taśmy, czyli połączenie jednego sfilmowanego epizodu z drugim. Właś­nie to miał na myśli młody Siergiej Eisen­stein, gdy pisał: „Kadr — to komórka mon­tażu”. la I dalej tłumaczył: „Jeśli już mamy porównywać z czymkolwiek montaż, to falangę scen montażowych, składających się z kadrów, można by porównać do serii wybuchów w sil­niku spalinowym, które dają za pomocą pchnięć dynamikę montażową”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *