DOSKONALENIE PERCEPCJI

Zachodzą również sprzężenia | zwrotne: wzrost standardu bodźców (1) oraz potrzeby nowości (3) wzmacnia potrzebę doskonalenia percepcji wartości.Z powyższych uwag wynika, że procesy doskonalenia per­cepcji wartości zajmują centralne miejsce w estetyce codzien­ności w tym sensie, że inicjują one korzystne zmiany we wszystkich trzech elementach, składających się na estetykę codzienności. Przejdę obecnie do omówienia tych procesów. Doskonalenie percepcji wartości jest częścią szerszego procesu aktualizacji wartości. Koncepcja panestetyczna przy­pisuje wszelkim przedmiotom jakąś wartość potencjalną, któ­ra w odpowiednich warunkach może się przemienić w aktu­alną, społecznie uznaną wartość estetyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *