DWOJAKI STOSUNEK DO RZECZYWISTOŚCI

Za spra­wą tych epizodów pozostałe sekwencje filmu odbiera widz już jako świat autentyczny.Ów dwojaki stosunek do rzeczywistości stwa­rza owo napięcie semantyczne, w* którego polu kino rozwija się jako sztuka. Aleksander Pusz­kin wyraził formułę przeżycia estetycznego w słowach: „Nad zmyśleniem łzami się obleję…”Zadziwiająco trafnie została tu uchwycona dwojaka natura stosunku odbiorcy do tekstu artystycznego. „Zalewa się łzami”, czyli wierzy w prawdziwość, autentyczność tekstu. Widowi­sko wyzwala w nim te same emocje, co rze­czywistość. Jednocześnie pamięta on, że jest to „wymysł” autora. Płakać nad wymysłem — to przecież absurd. Mogłoby się wydawać, że wystarcza tu świadomość, iż wydarzenie zos-tało zmyślone, by gotowość doznawania emocji zni­kła bezpowrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *