EFEKT MONTAŻOWY

Efekt montażowy występuje w obydwu wypadkach. Kształtowanie się nowych znaczeń zarówno w wyniku montażu dwu różnych ob­razów na ekranie, jak i zmiany rozmaitych stanów jednego obrazu, stanowi nie statyczny komunikat, lecz dynamiczny tekst narracyjny (opowiadający). I jeżeli się go realizuje za po­mocą obrazów, tj. wizualnych znaków ikonicznych — stanowi istotę kina.W tym świetle przeciwstawienie Andre Ba- zina nabiera innego sensu. Wskazuje ono na całkowicie realny fakt w historii kina, kiedy ma się na uwadze zorientowanie prądów arty­stycznych na odtwarzanie potocznego życia lub na konstruowanie koncepcji artystycznych, zorientowanie na montaż fragmentów taśmy fil­mowej lub też na filmowanie „w jednym ka­wałku” z przewagą gry aktorskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *