ELEMENTY AKTUALIZACJI

Proces aktuali­zacji wartości składa się z trzech elementów: 1) doskonalenie i rozszerzanie naszych zdolności reagowania poznawczo-emo- cjonalnego; 2) dostrzeżenie i rozpoznanie zespołów jakości przedmiotów i związanych z nimi wartości estetycznych; 3) uznanie tych wartości. Wszystkie wyróżnione elementy ma­ją charakter społeczno-historyczny: są procesami społecznymi, rozciągającymi się w czasie. Uwikłana jest w nich cała ludzkość. Niektóre grupy społeczne lub zawodowe odgrywają w tych procesach wybitnie aktywną rolę. Dostarczają one coraz to nowych bodźców o szczególnej wartości estetycznej, a także przyczyniają się swoją działalnością do udoskonalenia naszych reakcji poznawczo-emocjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *