ELEMENTY I POZIOMY JĘZYKA FILMOWEGO

Wielki językoznawca szwajcarski, twórca lingwistyki strukturalnej Ferdinand de Saussu- re, określając istotę mechanizmów językowych pisał: „W języku wszystko sprowadza się do różnic, lecz również wszystko sprowadza się do ugrupowań”. Wykrycie i opisanie mecha­nizmu podobieństw i różnic pozwoliło współ­czesnej lingwistyce nie tylko głęboko wniknąć w istotę tak złożonego zjawiska społecznego, jakim jest język, ale przyczyniło się do stworze­nia ogólnego schematu komunikacji i ogólnej teorii systemów znakowych. Gdy używamy wyrażenia: „Kino do nas mówi” i próbujemy zgłębić istotę jego specyficznego języka, odkry­wamy swoisty system różnic i podobieństw, pozwalający upatrywać w języku filmowym odmianę języka jako zjawiska społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *