ELEMENTY SKŁADOWE

Czy elementy składowe danej realizacji łączą związki lo- giczno-przyczynowe, czy też zasada przypadku? Czy składają się one na strukturę formalno-ekspresyjną? Czy dana reali­zacja jest zamkniętą całością? (Są to zagadnienia istotne dla zrozumienia różnicy między awangardą a sztuką dawniejszą.) Czy dana realizacja ma charakter przedstawiający czy ase- mantyczny? Czy dany obraz jest realistyczny czy symboliczny?  Doskonalenie władz poznawczych. Dostrzeżenie i emocjonalne przeżycie cech stanowiących wartość estetyczną jakiegoś przedmiotu, stanowią istotne elementy aktualizacji wartości potencjalnej. Jednakże na to, by proces ten przebiegał w spo­sób adekwatny, pełny, nasze władze poznawcze oraz zdolność reagowania emocjonalnego muszą być poddane odpowiedniej kultywacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *