EMOCJONALNA WIARA

Emocjonalna wiara widza w prawdziwość po­kazywanych na ekranie zjawisk wiąże kino z jednym z najbardziej istotnych problemów w historii kultury.Otóż wszystkie udoskonalenia techniczne są narzędziami obosiecznymi. Powołane, by słu­żyć postępowi i dobru społecznemu, są one równie skutecznie wykorzystywane do celów przeciwnych. Nie uniknęło tego losu jedno z największych osiągnięć ludzkości — komuni­kacja znakowa. Znaki, powołane do informo­wania, nierzadko wykorzystuje się dla dezin­formacji. W historii kultury słowo niejedno­krotnie występowało jako ‘symbol mądrości, wied2y i prawdy (np. ewangeliczna formuła „Na początku było słowo”), to znów było syno­nimem złudności i fałszu (np. hamletowskie „słowa, słowa, słowa” lub u Mikołaja Gogola „przerażające królestwo słów zamiast czynów”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *