ESTETYZACJA RZECZYWISTOŚCI

Pragniemy tu zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko, związane z kalotropizmem — mianowicie na tzw. estetyzacje rzeczywistości. Zgodnie z zasadą współczynnika kalotropijne- go — to znaczy gdy ów „współczynnik” występuje aktyw­nie — człowiek w szczególny sposób traktuje rzeczywistość, tak mianowicie, iż ujmuje się ją w struktury artystyczne. W ten sposób powstają struktury paraartystyczne, a więc artystyczne, lecz nie w odniesieniu do dzieł sztuki, nie do wytworów człowieka, ale przedmiotów takich np. jak twory przyrody, zdarzenia, procesy itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *