FABUŁA ARTYSTYCZNA

Jednakże fabuła artystyczna przebiega z udziałem nie jednej, lecz co najmniej dwóch zrelatywizowanych względem siebie hierarchii zakazów. Nadaje to strukturze fabularnej mi- gotliwość znaczeniową: jeden i ten sam epizod okazuje się nieidentyczny z samym sobą pod względem kompozycyjnym — raz występuje jako zdarzenie fabularne o określonym zna­czeniu, drugi raz zyskuje jakiś inny sens, a niekiedy w ogóle traci status zdarzenia. Jeżeli zatem fabuła nieartystyczna jest linearna i gra­ficznie może być przedstawiona w postaci drogi jakiegoś ruchomego punktu, to fabuła artysty­czna jest splotem różnych dróg, których sens uwarunkowany jest skomplikowanym dynami­cznym kontekstem.Tekst fabuły niejako z konieczności jest opowiadaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *