FABUŁA W FILMIE

Wszystkie teksty znane historii kultury ludz­kiej — zarówno artystyczne, jak i nieartystycz­ne — dają się podzielić na dwa zbiory: jeden odpowiada jak gdyby na pytanie „co to jest?” (lub „jak to jest zrobione?”), drugi — na py­tanie „jak to się stało?” (lub „w jaki sposób to się zdarzyło?”). Pierwszy typ tekstów bę­dziemy nazywali tekstami afabularnymi, drugi Z tego punktu widzenia teksty afabularne jakby akceptują pewien porządek, regularność, klasyfikację i wykrywają ustrukturowanie rze­czywistości na jakimkolwiek jej poziomie niezależnie od tego, czy taki tekst jest podrę­cznikiem fizyki kwantowej, regulaminem ruchu drogowego, rozkładem jazdy pociągów, opisem hierarchii bogów olimpijskich czy atlasem ciał niebieskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *