HISTORYCZNA ZNAJOMOŚĆ

Historyczna znajomość kolejnych stadiów rozwoju człowie­ka pozwoli nam podjąć próbę odnalezienia gatunkowej genezy kalotropizmu. A więc po pierwsze — najstarsze nawet po­zostałości archeologiczne po przedmiotach wytwarzanych przez człowieka wskazują, iż ów współczynnik kalotropijny był właściwy dla człowieka od zarania dziejów: przedmioty miały być nie tylko użyteczne, ale także piękne (zdobienie przedmiotów użytkowych, dbałość o ich kształt). Wprawdzie można tu mieć zastrzeżenia, że ów etap rozwoju ludzkości, na którym pojawiają się zdobione przedmioty należy do sto­sunkowo późnych w dziejach kształtowania się człowieka — nie wiemy zatem, jak doszło w ogóle do tego, że gatunek ludzki zaczął zwracać uwagę na piękno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *