ILUSTRACJA TEZY

Przykład ilustruje tezę, że w miarą kompli­kowania się systemu wzrasta autonomia jego części, a w systemach superskomplikowanych proces ten prowadzi do wymiany pojęcia „wę­zeł strukturalny” przez pojęcie „osobowość”. Jednakże prawomocne jest tu pytanie: jaki wpływ ma ten proces na efektywność systemu?Jeżeli na system jakiejś zbiorowości spojrzy­my jako na całość odznaczającą się homeostazą i określonymi możliwościami intelektualnymi, stanie się oczywiste, że jedną z podstawowych trudności tego systemu jest konieczność celo­wej działalności w warunkach niewystarczają­cocego poinformowania. Poszukiwania efektyw­nych zachowań przy niepełnej informacji pro­wadzą do rekompensowania braków za pomo­cą różnorodności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *