KINO A JĘZYK MITOLOGICZNY

O    relacji między kinem a mitologią pisano już wiele. Tu chciałbym zwrócić uwagę na je­den tylko aspekt tego zagadnienia. Otóż jeżeli potraktujemy mit nie jako pewien typ teks­tu, lecz jako szczególny, w swoisty sposób urządzony świat, wówczas okaże się istotna ta jego właściwość, o której mówiliśmy. Ten jedyny przedmiot powinien byc bezpośrednio znany osobie nazywającej Jest rzeczą naturalną, że imię Masza ma auten­tyczne znaczenie tylko dla tych, którzy znaia osobę oznaczoną tym imieniem. Dlatego mnę własne odbiera się nie jako z™ k Zdolny do odrywania sio od olnaozanogo, iecź jako jego nieodłączną własność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *