KLASYCZNY SCHEMAT

Pod pewnymi względami są one równoważne dotyczą aktu komunikacji, gdyż w obu wy­padkach przekazuje się informację, którą za- kodowuje nadawca jakiegoś tekstu i dekoduje jego odbiorca. I list, i obraz są tekstem, przekazem; i list, i obraz mają charakter zna­kowy — są bowiem nie rzeczami, lecz zastęp­stwem rzeczy.Jednakże tekst listu daje się podzielić na jednostki dyskretne — znaki. Dzięki określo­nym operacjom językowym znaki te łączą się w szeregi — syntagmy różnych poziomów. Na poziomie języka tekst występuje jako struktu­ra nietemporalna, na poziomie mowy zaś — jako struktura trwająca w czasie.Obraz natomiast nie dzieli się na jednostki dyskretne (ze względów praktycznych obraz traktujemy tutaj nie jako przedmiot artystycz­ny, lecz wyłącznie jako nieartystyczny przekaz ikoniczny — na przykład rysunek reklamowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *