KOLEJNA TRUDNOŚĆ

Ale zarysowuje się tutaj następna trudność: nie­spodziewany znaczy nieregularny (to zaś, co jest regularne, nie może być nieoczekiwane, np. po 5 marca nastąpił 6 marca, po zimie przy­szła wiosna — kolejność tych zdarzeń jest auto­matyczna i komunikat o nich żadnej informacji nie niesie), a coś nieregularnego, nie należące­go do systemu nie może być przekazywane, pozostaje’ bowiem poza granicami wymiany znaków. A zatem komunikacja artystyczna — zgodnie z przesłanką wyjściową — stanowi sy­tuację sprzeczną. Tekst powinien jednocześnie być regularny i nieregularny, przewidywalny i nieprzewidywalny. Tę zdumiewającą sytuację znamy wszyscy z doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *