KOMPLIKACJA OBRAZU

Następnie obraz się komplikuje: związek między elementami przybiera postać komuniko­wania znakowego, to zaś stymuluje ich samo­dzielność i prowadzi z kolei do przekształcania się różnic indywidualnych w strukturalne, a samych elementów — w indywidua (oso­bowości}.Proces ten można zilustrować następującym przykładem. Najprostsza forma rozmnażania się biologicznego to dzielenie się organizmów jednokomórkowych. W tym wypadku każda poszczególna komórka jest całkowicie nieza­leżna i nie wymaga obecności innej. Następny etap ewolucji rozrodu to wyodrębnienie się w ramach gatunku biologicznego dwćch płci. przy czym dla rozmnażania się jest konieczny i wystarczający dowolny jeden element jednaj płci ii dowolny jeden element drugiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *