KONCEPCJA KONCERTÓW

Ważny jest sposób rozłożenia w cza­sie kolejnych przesłuchań, znaczne ich skoncentrowanie mo­że być nużące i powoduje, że proces „dorastania” do dzieła dokonuje się zbyt dużym wysiłkiem. Z drugiej strony .odstę­py czasowe między kilku pierwszymi przesłuchaniami powin­ny być niewielkie. Znamienny jest tutaj charakterystyczny,-,dla procesów uczenia się rozwój skokowy. W związku z rolą, jaką w wywołaniu muzycznego przeżycia estetycznego odgrywa wielokrotnie powtarzane słucha­nie, nasuwają się pewne uwagi odnośnie koncertów umuzykalniających. Koncepcja tych koncertów, na których utwór muzyczny grany jest tylko raz, sprzeczna jest z wiedzą, jakiejdostarcza psychologia muzyki. Dotyczy ona zaś zasady wielokrotnego działania bodźca muzycznego, dlatego znaczenie tych koncertów dla umuzykalnienia słuchaczy jest zazwyczaj nikłe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *