KONFLIKT STRUKTURALNY

Przykładem konfliktu strukturalnego, który właściwy jest repetycji artystycznej i czyni z niej złożone zjawisko dialektyczne — i zna­cznie bardziej pojemne semantycznie niż po­wtórzenie nieartystyczne — mogą być słynne kadry „budzącego się lwa” z Pancernika Potiomkina.Lew podnosi się na łapy, jak żywy. Zaskocze­nie, jakie wywołuje ten ruch u widza, a więc i jego doniosłość znaczeniowa wynika stąd, że fotografia nie ukrywa, lecz podkreśla jego- „marmurowość”, posągowość. Dynamika obrazu wchodzi w konflikt ze statycznością obiektu. Jednakże wrażenie to osiąga się też za pomocą innych środków: wiedząc, iż mamy przed sobą~ posąg, nie możemy wątpić, że kadry ukazują trzy różne obiekty, zestawione w pewnych mo­dusach (w modusie logicznym — przynależność obiektu do klasy rzeźb lwów posągowych i w modusie wizualnym —oświetlenie, wspólny tor ruchu planu i inne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *