KONFRONTACJA Z NOWYMI BODŹCAMI

Stawia też coraz nowe problemy, dotyczące społeczeństwa, jednostki i sen­su życia, refleksji religijnej i filozoficznej. Konfrontując społeczeństwo z nowymi materiałami i bodź­cami, sztuka wzbudza proces wyzwalania się ze starych nawy­ków reagowania poznawczo-emocjonalnego, wychodzenia z ko­lein ograniczających wrażliwość do tego, co już znane.Może najważniejsze pod interesującym mas tutaj względem są realizacje autotematyczne, których przedmiotem jest sztu­ka oraz problemy , związane z twórczością i społecznym od­biorem. W sposób świadomy i celowo ukształtowany stawia się w nich problemy reagowania poznawczo-emocjonalnego, pod­dając refleksji procesy stępiania się i odświeżania wrażliwoś­ci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *