KONTAKT SZTUKI ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Kontakt z realizacjami tego rodzaju, ich wnikliwe zrozu­mienie i przeżycie przyczynia się szczególnie do ożywienia naszych reakcji oraz do rozszerzenia ich zasięgu na coraz to nowe przedmioty i sytuacje, wobec których pozostawaliśmy dotąd estetycznie obojętni. Artysta zdejmuje swą sztuką „biel­mo” z naszych oczu — to metaforyczne sformułowanie trafnie oddaje funkcję sztuki w procesie doskonalenia percepcji war­tości. W działaniu tym artysta nie jest osamotniony. Poma­gają mu dzielnie, co należy podkreślić, nauki o sztuce, krytyka artystyczna a także instytucje, zajmujące się organizowaniem kontaktu sztuki ze społeczeństwem, jak muzea, galerie, środki przekazu, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *