LEKSYKA KINA

Jednakże między leksyką opartą na słowach języka naturalnego a leksyką języka ikonicz- nego istnieje wiele różnic. Jedna z najistotniej­szych dla naszych rozważań polega na tym, że słowo języka naturalnego może oznaczać przed­miot, grupę przedmiotów oraz klasę przedmio­tów o dowolnym stopniu abstrakcji: może ono należeć zarówno do języka opisującego przed­mioty rzeczywiste, jak i do języka opisującego opisy, czyli do metajęzyka dowolnego poziomu; zarówno „ptak”, jak ii „wrona” są słowami. Znak ikoniczny natomiast cechuje immanentna konkretność. Abstrakcji nie można zobaczyć. Dlatego wypracowanie języka abstrakcyjnego (np. języka antycznej rzeźby greckiej) było zawsze dla malarstwa i rzeźby zadaniem trud­nym i stanowiło wielkie osiągnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *