MIĘDZY NARRACJĄ A MONTAŻEM

Ale jakikolwiek styl byśmy wybrali — zdumiewający kontrastami lub sprawiający wrażenie najgłębszej harmonii zawsze u podstawy jego mechanizmu można ujawnić współodniesienie oraz przeciwstawienie elementów, czyli ową nieprzewidywalność kon­strukcji, bez której tekst byłby pozbawiony informacji artystycznej. Dlatego montaż przy­należąc do języka filmowego właściwy jest za­równo temu kinu, w którym stosuje się go w sposób jawny i które zwykło się nazywać mon­tażowym, jak i temu, któremu Andre Bazin od­mawia charakteru montażowego. Język filmowy ma konstrukcję, która czyni zeń mechanizm
do „opowiadania zdarzeń za pomocą ruchomych obrazów”, z natury swej jest on narracyjny. Między narracją filmową i montażem istnieje głęboki związek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *