MIĘDZY PRAWIDŁOWOŚCIAMI

Nie będziemy się jednak teraz zastanawiali nad artystyczną ideą filmu. Interesuje nas aspekt bardziej szczegółowy — owo uczucie prawdy, jakiego doznaje odbiorca dlatego, że aktor, który jest podporządkowany dwóm ze­społom norm zachowania jednocześnie, w jed­nym z tych zespołów niejako losowo musi wy­padać z jednej roli, by znaleźć się w innej.Oscylowanie między dwiema prawidłowościa­mi stwarza konieczną nieprzewidywalność (in­formacyjność) w granicach każdej z nich. Za przykład może .tu posłużyć jeszcze jedno spostrzeżenie: analizując ikonę Andrzeja Rub­lowa przedstawiającą Matkę Bożą, Paweł A. Floreński zauważył, że górna i dolna część twarzy świętej mają ostro zróżnicowane cechy malarskiej charakterystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *