MIERNOŚĆ CHARAKTERU

Wkładając to wyjaśnienie w usta takiego bohatera, autorzy filmu ostentacyjnie odrzuca­ją ten uproszczony manewr, chociaż pozostaje on gdzieś na dalszym planie jako pewna możli­wość wytłumaczenia.Dowiódłszy mierności charakteru bohatera oraz jego odpowiedzialności za własny upadek moralny, autorzy filmu wprowadzają jeszcze jeden, pozornie mało ważny dla rozwoju akcji epizod: Bertone ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem inżyniera Grimaldiego (lub puł­kownika Grimaldiego). Przybierając nowe na­zwisko, całkiem bezwiednie przywłaszczył so­bie zarazem poważne wykroczenie przeciw nie­mieckiej władzy okupacyjnej — Grimaldiego poszukuje się za udzielanie pomocy partyzan­tom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *