MINIMUM TONALNOŚCI

Oto bowiem wielu ludzi nasyciło się dodekafoniczną muzyką Schoenberga do tego stopnia, że również w niej zaczęło odczuwać pewne minimum tonalności. Niezależnie od tego, co sam Schoenberg myślał, poczucie atonalności jest rzeczą względną i podlega zmianom pod wpływem procesów uczenia się. Jakie czynniki — oprócz powtarzania kontaktu z bodźcem estetycznym — odgrywają w procesie doskonalenia władz po­znawczych ważną rolę z punktu widzenia interesującej nas tutaj sprawy percepcji wartości? Istotne jest oczywiście samo indywidualne i społeczne życie człowieka, jego uwikłanie^ w! kontakty z przedmiotami, ludźmi i zdarzeniami, z przyrodą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *