MOC INFORMACYJNA

Jednakże „znaczący” i zdefor­mowany” są synonimami tylko w pierwszych okresach kształtowania się języka filmowego  odbieraniu informacji filmowej, porównuje wówczas to co widzi na ekranie, nie tylko (a czasem nie tyle) z życiem, ile z szablonami filmów już mu zna­nych. W takim wypadku przesunięcie, defor­macja, trik fabularny, kontrast montażowy — w ogóle nasycenie obrazów nadznaczeniami — wszystko to staje się zwyczajne, spodziewane traci moc informacyjną. Toteż niespodzianką, czymś znaczącym staje się w tych warunkach powrót do „zwykłego” obrazu „oczyszczonego”’ ze skojarzeń, stwierdzenie, że przedmiot nie o- znacza niczego prócz samego siebie, poniecha­nie zdjęć zdeformowanych i szokujących trików montażowych. W zależności od kierunku, w jakim zmierza artystyczny rozwój epoki — czy kino ciąży ku maksymalnej filmowości, czy zorientowane jest na wyrwanie się ze świata sztuki w sferę bezpośredniego życia — za zna­czące będą uchodzić różne elementy języka fil­mowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *