MONTAŻ SPRZECZNYCH OBRAZÓW

Właśnie montaż dwu sprzecznych obrazów wizualnych, których zespolenie (tworzy znak ikoniczny trze­ciego pojęcia (które wcale się nie rozpada na owe pojęcia składowe), automatycznie czyni ten obraz nosicielem informacji filmowej. Znaczenie filmowe — to znacze­nie wyrażane środkami języka filmowego i poza tym językiem niemożliwe. Znaczenie filmowe powstaje w wyniku swoistego, właściwego tylko kinu zespolenia elementów semiotycznych. Utwór filmowy należy do frontu ideologicz­nego, do kultury i sztuki swej epoki. Związany jest więc z wieloma stronami życia pozafil- mowego, a to wytwarza cały arsenał znaczeń, które dla historyka i człowieka współczesnego są czasem bardziej istotne niż aspekty czysto estetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *