NA TYM SAMYM POZIOMIE

Na tym poziomie będziemy mieli jeszcze do czynienia z tym samym mechanizmem, który działa w malarstwie lub grafice. Właściwy efekt filmowy rodzi się dopiero w momencie, gdy jedną klatkę zestawiamy z drugą, tj. gdy na ekranie powstaje opowiadanie. Może ono wyniknąć z zestawienia klatek, na których sfotografowano różne obiekty, lub też z łań­cucha klatek, w których jeden obiekt zmienia swe modusy. Uwzględniając fakt, że nagła zmiana planu powoduje, iż na ekranie nie po­jawia się przedmiot, ale jego część (a to faktycznie odbieramy jako zmianę obiektu), można powiedzieć, że pierwszy wypadek to zmiana kadrów na ekranie, podczas gdy drugi ruch przedstawianego obiektu wewnątrz kadru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *