NAJWIĘCEJ RÓŻNORODNOŚCI

Bodaj najwięcej różnorodności artystycznych konfiguracji odnaleźć można w zdarzeniach, w przebiegu jakichś proce­sów — najbardziej wyraziste i bogate jest tu życie człowieka. Stąd w autobiografiach czy biografiach znaleźć można sploty tragiczne, liryczność, wzniosłe bohaterstwo i trywialną tchórz- liwość. Następuje mianowicie strukturowanie rzeczywistości wedle zasad czy wzorów artystycznych; ponieważ jednak nie jest to sztuka, mówimy o „wartościach paraartystycznych” (tak jakby artystycznych). W oparciu o wydarzenia rzeczywiste powstają dzieła sztuki, zaś najbliższe rzeczywistości są repor­taże, Htiś już aspirujące do odrębnego rodzaju literackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *