NASTĘPSTWA JĘZYKOWE

Co więcej: ten plan nie zniknie natychmiast, lecz będzie się utrzymywał w postaci niemal nieod­czuwalnego tła artystycznego.Tekst arty­styczny przemawia nie jednym głosem, lecz jak polifoniczny chór. Skomplikowane systemy szczegółowe przecinają się i tworzą następstwo semantycznie dominujących elementów.O    ile w opowiadaniu nieartystycznym na­stępstwa językowe nie mają nic wspólnego z fabułą — te dwa poziomy są bowiem organizo­wane przez struktury całkiem immanentne — to w sztuce elementy języka narracji i elemen­ty poziomu wyższego, kompozycyjnego, mogą się znajdować w jednym szeregu i tworzyć wspólny, całościowy efekt montażowy. Tak na przykład jakieś wydarzenie i wielki plan nie- znaczącego szczegółu mogą tu być współodnie- sione jako równorzędne elementy montażowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *