NASYCENIE DZIEŁEM SZTUKI

Nasycenie jakimś dziełem sztuki skłania-nas do innych dzieł w poszukiwaniu nowych doznań estetycznych. To zja­wisko nasycenia może wystąpić w odniesieniu do całej klasy dzieł utworzonych zgodnie z zasadami określonego stylu lub według jakichś ogólnych reguł kompozycji. Powstaje wówczas .społeczna potrzeba wyjścia poza ustalone schematy i znale­zienia nowych wartości. Rzecz jasna, iż w powstawaniu i za­spokojeniu tej potrzeby przewodnią rolę odgrywają twórcy. .Przykładem może tu być dodekafoniezma muzyka A. Schoen- berga, który w swych utworach-pragnął przełamać konwencje systemu Dur-Mol i stworzyć muzykę nie wywołującą poczu­cia tonalności; sukces jego jednakże nie był absolutny i nosił na sobie piętno ograniczenia czasowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *