NIEGRAFICZNA MOWA

Ale i mowa niegraficzna, dźwiękowa może być przepojona „ikonizmem”, zbliżając się mię­dzy innymi pod względem funkcji do akompa­niamentu muzycznego towarzyszącego przeka­zowi wizualnemu. Tak na przykład w gruziń­skim filmie Błaganie (reż. Tengiz Abuładze), tekst Waży Pszaweły, deklamowany to przez chór, to przez pojedynczych recytatorów two­rzy hipnotyzujący akompaniament słowny. W filmie Kwiat granatu Siergieja Paradżanowa wielokrotne powtarzanie tych samych słów poza ekranem również pełni funkcję „sło­wa w roli muzyki”.Jednocześnie — iw znacznie większym stop­niu — fotografia (najbardziej wyrazisty przy­kład ikonizmu) uzyskuje w kinematografii właściwości słowa. Do tego między innymi sprowadza się większość nowatorskich wysił­ków Eisensteina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *