NOSICIEL INFORMACJI

Bynajmniej nie każdy przekaz może mieć zna­czenie i być nosicielem informacji. Jeżeli ma­my szereg liter: A — B — Ci wcześniej wie­my, że po A może wystąpić B i tylko B a po B — Ci tylko C, wówczas cały szereg okaże się całkowicie przewidywalny (redundantny) już na podstawie pierwszej litery. Wypowiedz typu „Wołga wpada do Morza Kaspijskiego” nie przekazuje żadnej informacji człowiekowi, który już to wie. Informacja stanowi wyczerpa­nie pewnej nieokreśloności, likwidację niewie­dzy i zastąpienie jej wiedzą. Tam gdzie nie ma niewiedzy, nie ma też informacji. „Wołga wpada do Morza Kaspijskiego”, „Kamień spa­da v/ dół” — obie te wypowiedzi nie dostar­czają informacji, ponieważ każda z nich przed­stawia jedyną możliwość; nie sposób skonstru­ować — w granicach naszego życiowego do­świadczenia i zdrowego rozsądku — odpowia­dających im wypowiedzi alternatywnych. (Przypomnijmy tu słowa Nielsa Bohra, że wy­powiedź niebanalna to wypowiedź zawierająca twierdzenie, którego odwrotność nie jest oczy­wistym nonsensem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *