ODPOWIEDNIE WYBORY

Jest to szczególnie ważne w tych przypad­kach, gdy odpowiednie wybory są nie tylko wyrazem smaku, ale także pewnych postaw. Chodzi tu o ubiór, uczesanie, pre- dylekcję do określonych rodzajów sztuki lub rozrywki, spo­sób zachowania w miejscach publicznych, itp. Przykładem mo­gą być obszarpane, wytarte dżinsy, ubiór i fryzury zwolen­ników kultury Punk, swoboda pewnych zachowań w miej­scach publicznych (np. ulice, sale, w których odbywają się koncerty muzyki młodzieżowej), itd. Oczywiście, wszelka to­lerancja ma swoje granice; inaczej przemienia się prędzej lub później w swoje przeciwieństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *