ODRODZENIE SIĘ WYOBRAŻEŃ

Odrodzeniu się wyobrażeń romantycznych na przełomie XIX i XX wieku towarzyszy ko­lejne przeformułowanie metasystemu: wśród sztuk zaczyna teraz dominować muzyka, a za podstawę metakonstrukcji językowych służy mit.Pierwszą połowę wieku XX cechują rewolu­cyjne przesunięcia w poszczególnych dziedzi­nach kultury, które spowodowały niebywałe wzmożenie ich specyfiki. Jeżeli w wieku XIX wyrażanie słowne odgrywało rolę systemu uni­wersalnego, na którego kategorie przekładano wszelkie niewerbalne systemy artystyczne, a tekst słowny pełnił funkcję tekstu tekstów,’ to obecnie sens i swoistość każdej ze sztuk zaczynamy upatrywać właśnie w tym, co nie poddaje się przekładowi na język innej sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *