OGRANICZONY KADR

Kadr odgraniczony jest nie tylko w ciągu czasowym. Ma również granice przestrzenne; dla autorów są nimi brzegi taśmy filmowej, dla widzów — krawędzie ekranu. Wszystko co znajduje się poza tymi granicami, jak gdy­by nie istnieje. Przestrzeń kadru ma wiele zagadkowych właściwości. Jedynie przyzwycza­jenie do filmu pozwala nam nie zauważać ja­kiej transformacji ulega dobrze znany świat widzialny pod wpływem tego, że cały jego bez­miar został pomieszczony na płaskiej, prostokątnej powierzchni ekranu. Gdy widzimy na ekranie ręce w zbliżeniu, zajmujące cały ek­ran, nie myślimy na przykład, że są to ręce olbrzyma, ręce ogromne. Wielkość wcale nie oznacza w danym wypadku rozmiaru — świad­czy ona o znaczeniu, ważności tego detalu. Na ogół wstępując w świat filmowy powinniśmy całkowicie zmienić swój stosunek do wielkości przedmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *