OKREŚLENIE “SZAREGO CZŁOWIEKA”

  Jest to zatem życie codziennością bez refleksji, iż jest to właśnie „potoczna codzienność”, którą można by zamienić ma coś innego. Po­dobnie nie przywiązują żadnej wagi do potocznej codzien­ności ludzie, którzy żyją „wielkimi sprawami”, są artystami, . uczonymi, politykami, którzy żyją intensywnie w służbie idei, wartości naczelnych.Dość często używane jest określenie „szarego człowieka”, w przeciwstawieniu do „bohatera”, „jednostki nieprzecięt­nej” — wówczas przechodzimy już na poziom uogólnień, te- j oretyzowania. „Szary człowiek” to ktoś żyjący codziennością, potocznoścdą, nie mający zbyt wielkich sukcesów, ale też nie doznający upokorzeń itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *