ORIENTACJA NA STRUKTURĘ

Tak powstaje kino zorientowane na struk­turę rzeczywistości (jej langue według ter­minologii de Saussure’a) lub na jej bezpośred­nią warstwę empiryczną (parole według tejże terminologii).W konkretnym przekazie występuje i langue, i parole — chodzi więc tylko o pewną orienta­cję reżyserską, zgodnie z którą jedna z tenden­cji jest bardziej eksponowana i wysuwana na plan pierwszy, a druga ulega zatarciu. Na tej podstawie kształtują się dwa typy opowiadania. Nasze wyobrażenia potoczne, któ­rych większość uważamy za właściwość istoty ludzkiej, zostały uformowane przez kulturę słowną, kulturę, w której mowa ludzka odgry­wa rolę fundamentalnego systemu komunikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *