PODSTAWOWA KATEGORIA POJĘCIOWA

Przyjrzyjmy się tej problematyce nieco bliżej; przy tym rysuje się tu kilka propozycji ujęć metodologicznych: psy­chologii (wówczas za piękne zostaje uznane to, co się podoba, a więc kryteria subiektywne, badanie konkretnych procesów przeżyciowych); socjologii (wartościowanie i ocenianie jako fakty społeczne, powrót do, kryteriów powszechnej zgody); krytyki artystycznej (oceny ekspertów- — sugestywne, lecz w zasadzie bez uzasadnień); oraz estetyki (za tą możliwością pójdziemy, przyjmując przy tym założenia estetyki zoriento­wanej empirycznie). Podstawową kategorią pojęciową będzie „sytuacja estetycz­na’, stanowiąca główny przedmiot badań w estetyce (artys­ta — dzieło — odbiorca oraz wartość jako nadrzędny element systemowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *