POGLĄD PANESTETYCZNY

Jest to w istocie pogląd panestetyczny; rozwijam go w innej pracy. Sądzę, że pozwala on zrozumieć- i ująć w jednolity system stosunki zachodzące między wartoś­cią estetyczną, współczesną awangardą i sztuką dawniejszą. Czy panestetyzm nie przemienia jednak także estetyki co­dzienności w problem pozorny, tylko czyni to ze względów przeciwnych nihilistycznym postulatom awangardy: tam nie ma wartości w ogóle, tu — wszystko jest jakoś estetycznie wartościowe? Otóż wbrew pozorom niebezpieczeństwo takie nie istnieje. Stwierdźmy najpierw, że panestetyzm przypisuje wszelkim przedmiotom wartość potencjalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *