POJAWIENIE SIĘ OPISU

Podobnie jak pojawienie się opisu gramatycznego jest faktem nie tylko w historii badań języka, lecz także w dziejach samego języka pojawienie się meta- opisu kultury świadczy nie tylko o postępie refleksji naukowej, lecz także o osiągnięciu przez samą kulturę pewnego stadium (a słusz­niejsze byłoby spojrzenie na obydwa te zjk-wjs- ka jako na różne aspekty jednolitego procesu).  Wyłonienie się obrazu kultury na metapo- ziomie oznacza wtórne strukturowanie samej kultury. Teraz uzyskuje ona organizację bar­dziej rygorystyczną, a pewne jej aspekty uznaje się za niestrukturalne, tj. nie istniejące, □okoruje się masowego wymazywania z pa­mięci kultury tekstów „nieprawidłowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *