POJAWIENIE SIĘ SYSTEMÓW

Pojawie­nie się systemów zoosemiotycznych każe uznać różnice indywidualne między osobnikami za znaczące i wprowadza element wybiórczości w ślubne stosunki wyższych gatunków zwie­rząt. Kultura powstaje więc jako system za­kazów dodatkowych, nakładanych na czynno­ści możliwe. Kombinacja złożonego systemu ślubnych zakazów i strukturalnie znaczących odstępstw przekształca odbiorcę i nadawcę ko­munikacji ślubnej w osobowości. Dane przez naturę — „mężczyzna i kobieta” — podlega wymianie na dane przez kulturę — „tylko ten i tylko ta”. Przy tym właśnie przynależność poszczególnych jednostek ludzkich do skompli­kowanych tworqw kultury sprawia, że są one równocześnie i częściami całości, i niepowtarzal­nymi indywidualnościami, a różnice między nimi są nośnikiem określonych znaczeń spo­łecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *